אמצעי זהירות מפני לווים שאינם משלמים

מאת: אראל

אל:

נכתב ב: 03:54:41  10.06.2007, כתוספת/תגובה ל: הלואה בלי ריבית לעניים

לווים שלא החזירו כלל: אסתר מנשה.

לווים שהחזירו רק חלק מהחוב: ריקי שיטרית, שגית דדון, משה זעפרני, מאיה שטיין, יוסף חמוס, רנה חאמוס, רחל חמוס (ראשל בר-כוכבא).

---

יש לווים שנוהגים בהגינות, ואם הם רואים שאינם יכולים להחזיר את החוב במועד שסוכם, פונים מיוזמתם אל המלוה ומנסים להגיע לפריסת חובות מוסכמת על שני הצדדים.

אולם יש לווים שפשוט לא מחזירים - כך שהמלוה צריך לרדוף אחריהם. הם מבטיחים שוב ושוב להחזיר אך אינם מקיימים. בחלק מהמקרים הם גם נעלמים ומפסיקים לענות לטלפון.

לווים אלו גורמים נזק רב , לא רק למלוה (הפסד כסף, שיחות טלפון וזמן, וכן המון כאב-לב ועוגמת נפש) אלא גם לכל שאר האנשים הזקוקים להלוואה. כל לווה כזה גורם למלוים להקשיח את התנאים לקבלת הלוואה ומקשה על אנשים אחרים לקבל את ההלוואה שהם זקוקים לה. כל לווה כזה פוגע באמון שבני אדם נותנים זה בזה ומערער את יסודות החברה.

לפיכך יש עניין לציבור בפירסום פרטיהם של אותם לווים: כדי להזהיר מלוים אחרים שלא ייפלו בפח, וכדי להסביר לאנשים אחרים שזקוקים להלוואה מדוע הם אינם מצליחים לקבל אותה.

כל לווה שנמצא ברשימה זו מוזמן ליצור קשר עם המלוה, להביע חרטה כנה על התנהגותו ולהחזיר את כל חובו, ואז יוכל להימחק מהרשימה.

"החוב נשמט" - הבהרה לגבי שמיטת חובות

על-פי התורה, בסוף כל מחזור של שבע שנים, צריך כל מלוה לשמוט את ידו , כלומר, להפסיק את הליכי הגביה שהתחיל בהם. השמיטה האחרונה היתה בסוף שנת ה'תשס"ח (29/9/2008). יש להדגיש:


אמצעי זהירות נוספים למלוים

על-פי התורה, עיקר המצוה לתת הלוואה היא כנגד משכון שהלווה מביא לביתו של המלווה - " והעבט תעביטנו די מחסורו אשר יחסר לו ".

מי שרוצה לעזור לאנשים שאין להם משכון, מסתכן בכך שהלווה לא יחזיר את ההלוואה, ולכן כדאי שינהג בכמה אמצעי זהירות.

ישנם אמצעי זהירות רבים שלא אפרט כאן מסיבות מובנות (ניתן לפנות אליי אישית כדי לקבל ייעוץ בנושא זה); אולם אמצעי הזהירות היסודי והבסיסי ביותר הוא, לא להלוות לאנשים שכבר לקחו הלוואה ולא החזירו . אם מישהו אחר כבר טעה ונתן אמון באדם שאינו אמין - כדאי לכם ללמוד מהטעות שלו, ולא להלוות שוב לאותו אדם!

איך יודעים אם מי שמבקש מכם הלוואה כבר לקח ולא החזיר?

ראשית יש להתנות את ההלוואה בקבלת המחאות דחויות, ולבדוק את מספר החשבון הרשום על ההמחאה. בנק ישראל מספק אמצעי זהירות בסיסי כנגד לווים שאינם משלמים - מערכת לאיתור חשבונות בנק מוגבלים: אם החשבון מוגבל, המשמעות היא שהלקוח נתן 10 המחאות ללא כיסוי, ולכן יש סיכוי גדול שגם להמחאה שהוא נתן לכם לא יהיה כיסוי. בנוסף לכך יש לבקש מהלווה דפי חשבון אחרונים, כדי לוודא שמדובר בחשבון פעיל ולא בחשבון שנוצר במיוחד לצורך לקיחת הלוואות. בדפי החשבון ניתן גם לראות המחאות שחזרו ללא כיסוי מספיק ( אכ"מ ), או משום שההמחאה בוטלה ע"י הלקוח, ויש לחקור כל מקרה כזה בפני עצמו.

באותו קישור ניתן למצוא מערכת לאיתור לקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות, לפי מספר זהות: אלה הם לקוחות שפתחו שני חשבונות בנק שונים, ושניהם הוגבלו. מלקוחות כאלו יש להיזהר במיוחד - יש חשש שמדובר בנוכלים, שמנסים לפתוח חשבונות שונים כדי להסתיר את העובדה שהם מוגבלים.

אמצעי הזהירות שמספק בנק ישראל הם בסיסיים בלבד, ואינם כוללים את כל הלקוחות הבעייתיים; לדוגמה, אדם שנתן 9 המחאות ללא כיסוי, חשבונו לא יופיע ברשימת החשבונות המוגבלים.

לפיכך, מומלץ גם לחפש את שמו של הלווה באינטרנט; ובמקביל, אם לווה לא החזיר הלוואה, מומלץ לפרסם את שמו בדף זה, כך שמי שיחפש את שמו ב"גוגל" ימצא אותו כאן, ויידע להיזהר.

ראו גם: דו"ח אשראי על צרכנים פרטיים.

תגובות