ריבית בדיבור

מאת: אראל

קוד: ריבית בדיבור

תגובה ל: ריבית זה יותר ממה שאתם חושבים (עסקים שאסור לעשות כי הם כריבית) שנכתבה ב21:38:18  05.02.2005


 
  • ז:ט: " הממשכן בית או שדה ביד חברו, והיה בעל הקרקע הוא האוכל פירותיה, ואמר לו המלווה לכשתמכור קרקע זו, לא תמכרנה אלא לי בדמים אלו--הרי זה אסור; ואם אמר לו תמכרנה לי בשווייה, ועל מנת כך אני מלווה אותך--הרי זה מותר".
  • ה:יב. "ריבית דברים" - אסור ללווה להקדים שלום לחברו (אם לא היה רגיל בכך קודם), או לשבח אותו בדברים, או לעשות עבורו כל שירות שמראה על כבוד מיוחד. אסור לו אפילו ללמד את המלווה תורה - למרות שיש מצווה ללמד בחינם! (למה?)
  • ה:יג. אסור למלווה לדרוש מהלווה או אפילו לרמוז לו שיעשה טובה למישהו אחר, כי גם זה מעין שכר שהלווה משלם על ההלוואה, למרות שהמלווה לא נהנה ממנה ישירות.

התורה אסרה רק ריבית שבאה מהלווה למלווה. אם אדם אחד מקבל את ההלוואה ואדם אחר משלם את הריבית - אין בכך איסור. לכן:

תגובות