השקעה עם ערכים

מאת: אראל

באופן עקרוני, התורה מתירה השקעה במניות של חברות.   להשקעה זו ישנה מעלה גדולה על-פני השקעה בפיקדון נושא ריבית, שכן השקעה במניות היא "עסקה" כשרה, שבה כל הצדדים שותפים מלאים לרווחים ולהפסדים.   

מבחינה כלכלית, מסחר עצמאי בבורסה מאפשר לכל אדם לבנות לעצמו תיק השקעות וחסכונות אישי, ולא להיות תלוי בחסדיהם של מנהלי קרנות למיניהם.


הבעיה היא, שחלק מהחברות נוהגות באופן שאינו כשר לפי התורה, כגון - הלוואות בריבית, חילול שבת, זיהום הסביבה, הלנת שכר שכיר, וכד'. לפי חלק מהדעות, מי שמחזיק במניות של חברות אלו הוא שותף לעבירה.

אמנם, מכיוון שלכל יהודי ישנה דעה אחרת לגבי מה מותר ומה אסור, אני לא חושב שבנק תורני צריך להכתיב ללקוחות שלו במה לסחור. הבנק צריך לאפשר לכל לקוח לסחור בחופשיות בבורסה, תמורת עמלות, בדיוק כמו כל בנק אחר. אולם, בנק תורני יכול לספק מידע  על ההתנהלות של חברות, בתחומים הקשורים למצוות, כדי לאפשר לסוחרים להחליט בעצמם בהתאם לערכים שלהם.
בפרט, אני מציע שהבנק התורני ישלח מכתב להנהלות של כל החברות הנשלחות בבורסה, ויבקש מהן מידע לגבי הערכים וההתנהלות שלהן בתחומים שונים, כגון:
  • האם הן שומרות שבת;
  • האם הן מקפידות שלא לזהם את הסביבה;
  • האם הן נזהרות מאיסורי ריבית;
  • האם הן מקפידות על תשלום שכר שכיר בזמנו ועל שאר המצוות הנוגעות ליחסי עובד-מעביד;
  • האם הן מקפידות על משא ומתן באמונה ושאר המצוות הנוגעות ליחסי מוכר-צרכן;
  • האם הן נזהרות מצער-בעלי-חיים; וכד'.
כל חברה תוכל לענות לחלק מהשאלות או לכולן לפי בחירתה. מערכת המסחר של הבנק התורני תכלול, בנוסף לפרטים הפיננסיים הרגילים על כל חברה, גם פירוט של התשובות שנתנה החברה לשאלות. כך, כל סוחר בבורסה יוכל לבחור בקלות באילו חברות הוא מעוניין להשקיע, לפי הערכים האישיים שלו.

מובן שהתשובות של החברות עלולות להיות לא אמינות, אולם לדעתי רוב התשובות יהיו אמינות מכיוון שמדובר ב"דבר העשוי להתגלות". חברה שתשקר, תסכן את המוניטין שלה במקרה שאחד הסוחרים יגלה את השקר ויפרסם אותו.

אמנם יש בתי השקעה חרדיים הטוענים שהם כשרים , אולם רשימת החברות שהם מגדירים כ"כשרות" אינה ברורה. גם תנאי הכשרות שלהם אינם מקיפים את מצוות התורה אלא רק מצוות מסויימות. ההצעה שלנו מאפשרת לכל אדם להשקיע לפי הערכים החשובים לו.

ההצעה הנוכחית מתאימה לאנשים הרוצים לעסוק במסחר אקטיבי. לסוחרים פאסיביים אנו מציעים את מדד ירושלים מאה.

תגובות