הלכות אבל

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות אבל

 

מצוות וטעמים

  1. שייטמאו הכוהנים לקרוביהם
  2. שיתאבלו כל אחד מישראל על שישה מקרוביהם הידועים
  3. לא יטמא כוהן הדיוט במת, זולת בקרובים המבוארים
  4. לא ייכנס כוהן גדול באוהל המת
  5. לא יטמא כוהן גדול בשום טומאה במת

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות אבל / מכון ממרא

תוספות ותגובות