הלכות אבות הטומאות

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות אבות הטומאות

 

מצוות וטעמים

  1. מצוות טומאת נבלה
  2. מצוות טומאת שמונה שרצים
  3. מצוות טומאת שכבת זרע שהוא טמא ומטמא

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות אבות הטומאות / מכון ממרא

תוספות ותגובות