הלכות איסורי ביאה

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות איסורי ביאה

 

מצוות וטעמים

 1. מצוות כוהן גדול לישא נערה בתולה
 2. לא להתחתן בעובד אלילים
 3. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'
 4. לא להרחיק אדומי דור שלישי מלבוא בקהל
 5. לא להרחיק מצרי דור שלישי מלבוא בקהל
 6. מצוות טומאת יולדת
 7. לא ישא כוהן אישה זונה
 8. לא ישא כוהן אישה חללה
 9. לא ישא כוהן גרושה
 10. לא ישא כוהן גדול אלמנה
 11. לא יבעול כוהן גדול אלמנה ואפילו בלא קידושין
 12. לא לגלות ערוות אם
 13. לא לגלות ערוות אשת אב ואע"פ שאינה אימו
 14. לא לגלות ערוות אחותו, בכל צד שהיא אחותו
 15. לא לגלות ערוות אחותו מן האב והיא בת אשת האב
 16. לא לגלות ערוות בת הבן
 17. לא לגלות ערוות בת הבת
 18. לא לגלות ערוות הבת
 19. ערוות אישה ובתה לא תגלה
 20. ערוות אישה ובת בנה לא תגלה
 21. ערוות אישה ובת בתה לא תגלה
 22. לא לגלות ערוות אחות האב
 23. לא לגלות ערוות אחות האם
 24. לא לגלות ערוות אשת אחי האב
 25. ערוות כלתך לא תגלה
 26. ערוות אשת אחיך לא תגלה
 27. ערוות אישה ואחותה לא תגלה
 28. לא לבוא על אישה טמאה בטומאת נידה, זיבה או לידה
 29. לא לגלות ערוות אשת איש
 30. לא לשכב עם בהמה
 31. לא תשכבנה הנשים עם בהמות
 32. לא לבוא על הזכרים
 33. לא לגלות ערוות אב
 34. לא לגלות ערוות אחי האב
 35. לא להתעדן באחת מכל העריות, והן - קרובות, אשת איש ונידה
 36. לא ישא ממזר בת ישראל
 37. לא ישא סריס בת ישראל
 38. לא לסרס אדם
 39. לא לסרס בהמה

מאמרים, דיונים וקישורים

 1. הלכות איסורי ביאה / מכון ממרא

תוספות ותגובות