הלכות איסורי המזבח

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות איסורי המזבח

 

מצוות וטעמים

 1. מצוות הקורבן שיהיה משמונה ימים ומעלה
 2. מצוות הקורבן להיות תמים
 3. מצוות מליחת הקורבן
 4. לפדות קדשים שנפל בהם מום
 5. לא נקדיש בעלי מומין למזבח
 6. לא נשחט בעל מום לשם קורבן
 7. לא נזרוק דם בעל מום על המזבח
 8. לא נקטיר מאימורי בעלי מומין
 9. לא להקריב בעל מום עובר
 10. לא להקריב בעל מום מיד הנוכרי
 11. לא להקריב שאור או דבש
 12. לא ניתן מום בקדשים
 13. לא להקריב קורבן בלא מלח
 14. לא להקריב אתנן זונה
 15. לא להקריב מחיר כלב

מאמרים, דיונים וקישורים

 1. הלכות איסורי המזבח / מכון ממרא

תוספות ותגובות