הלכות בכורות

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות בכורות

 

מצוות וטעמים

  1. מצוות מעשר בהמה טהורה כל שנה
  2. מצוות קידוש בכורות - בהמה טהורה וחמור
  3. לא לפדות בכור בהמה טהורה
  4. לא למכור מעשר בהמה אלא יאכל בירושלים
  5. לא לאכול בכור תמים חוץ לירושלים

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות בכורות / מכון ממרא

תוספות ותגובות