הלכות בית הבחירה

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות בית הבחירה

 

מצוות וטעמים

  1. מצוות בנין בית הבחירה
  2. מצוות היראה מן המקדש
  3. מצוות שמירת המקדש
  4. לא לבטל שמירת המקדש
  5. לא לבנות אבני מזבח גזית
  6. לא לפסוע על המזבח

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות בית הבחירה / מכון ממרא

תוספות ותגובות