הלכות דעות

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות דעות

 

מצוות וטעמים

 1. להידבק בה' (להידבק ביודעי התורה)
 2. ללכת ולהדמות בדרכי ה' יתברך
 3. מצוות תוכחה לישראל שאינו מתנהג כשורה
 4. מצוות אהבת ישראל
 5. לאהוב את הגרים
 6. לא לענות אלמנה
 7. לא לענות יתום
 8. לא לרגל (לא לרכל)
 9. לא לשנוא אדם מישראל
 10. לא להלבין פני אדם מישראל
 11. לא לנקום
 12. לא לנטור (בדיבור), ולהימנע אפילו מזכירת חטאו בלב בלבד

מאמרים, דיונים וקישורים

 1. הלכות דעות / מכון ממרא

תוספות ותגובות