הלכות עבדים

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות עבדים

 

מצוות וטעמים

 1. להעניק לעבד העברי בצאתו לחופשי
 2. מצוות דין עבד עברי
 3. לא לשלוח עבד עברי ריקם
 4. מצוות יעוד של אמה עבריה - לאדוניה או לבנו
 5. מצוות פדיון אמה עבריה - אם אדוניה אינו מייעדה
 6. מצוות עבודה בעבד כנעני לעולם
 7. לא להסגיר עבד שברח מאדוניו מחו"ל לארץ ישראל
 8. לא להונות עבד הניצל אלינו
 9. לא לעבוד בעבד עברי עבודת בזיון המיוחדת לעבדים
 10. לא נמכור עבד עברי על אבן המקח
 11. לא לעבוד בעבד עברי עבודת פרך
 12. לא להניח לגוי לעבוד עבודת פרך בעבד עברי הנמכר לו
 13. לא ימכור אמה עבריה לאדון אחר

מאמרים, דיונים וקישורים

 1. הלכות עבדים / מכון ממרא

תוספות ותגובות