הלכות עדות

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות עדות

 

מצוות וטעמים

  1. מצוות עדות
  2. לדרוש ולחקור העדים
  3. לעשות לעד זומם כאשר זמם
  4. לא להעיד עדות שקר; לא להעיד לפי שמועה מפי אחרים
  5. לא להמית אנשים בעוון של קרובי-משפחתם; לא לקבל עדות של אדם על קרוב משפחתו
  6. לא לחתוך את הדין על פי עד אחד
  7. לא יורה העד בדין שהעיד בו בדיני נפשות
  8. לא יעיד בעל עבירה

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות עדות / מכון ממרא

תוספות ותגובות