הלכות ערכין

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות ערכין

 

מצוות וטעמים

  1. לא תימכר קרקע שהחרימו אותה בעלים אלא תינתן לכוהנים
  2. לא יגאל שדה החרם
  3. מצוות מעריך אדם שיתן דמים הקצובים בתורה
  4. מצוות מעריך בהמה שיתן כפי שיעריכנה הכוהן
  5. מצוות מעריך בתים שייתן בערך שיעריכנה הכוהן ותוספת חומש
  6. מצוות מעריך שדה שייתן כערך הקצוב בפרשה
  7. מצוות דין מחרים מנכסיו שהוא לכוהנים

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות ערכין / מכון ממרא

תוספות ותגובות