הלכות טומאת צרעת

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות טומאת צרעת

 

מצוות וטעמים

  1. מצוות טומאת מצורע
  2. מצוות נגעי בגדים
  3. מצוות טומאת בית שיהיה בו נגע
  4. מצוות היטהרות מן הצרעת שתהיה במינים ידועים
  5. מצוות תגלחת מצורע ביום השביעי
  6. הנהגת המצורע וכל טמאי אדם בפרימת הבגדים
  7. הנהגת המצורע וכל טמאי אדם בפריעת הראש
  8. לא לגלח שיער הנתק
  9. לא לתלוש סימני צרעת

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות טומאת צרעת / מכון ממרא

תוספות ותגובות