הלכות שבת

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות שבת

 

מצוות וטעמים

  1. מצוות שביתת השבת
  2. מצוות קידוש שבת בדברים
  3. לא לעשות מלאכה בשבת
  4. לא נלך בשבת חוץ לתחום
  5. לא לבער אש בשבת / לא יעשו בית דין משפט מוות בשבת

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות שבת / מכון ממרא

תוספות ותגובות