הלכות שביתת עשור

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות שביתת עשור

 

מצוות וטעמים

  1. מצוות תענית ביום עשירי בתשרי
  2. מצוות שביתה ממלאכה ביום הכיפורים
  3. לא לאכול ולשתות ביום הכיפורים
  4. לא לעשות מלאכה ביום הכיפורים

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות שביתת עשור / מכון ממרא

תוספות ותגובות