הלכות שגגות

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות שגגות

 

מצוות וטעמים

  1. מצוות קורבן בית דין אם טעו והורו שלא כהלכה
  2. מצוות קורבן חטאת ליחיד ששגג במצוות לא תעשה שחייבים עליה כרת
  3. מצוות אשם וודאי
  4. מצוות קורבן עולה ויורד
  5. מצוות קורבן אשם תלוי מי שנסתפק לו אם חטא

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות שגגות / מכון ממרא

תוספות ותגובות