הלכות שכירות

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות שכירות

 

מצוות וטעמים

  1. לתת שכר לשכיר ביומו
  2. להניח לשכיר לאכול מהמחובר שעושה בו
  3. לא לחסום בהמה בשעת מלאכתה
  4. לא לאחר שכר שכיר
  5. מצוות בית דין לדון בדין נושא שכר והשוכר
  6. לא יאכל הפועל [מהמחובר שעושה בו] בשעת מלאכה [אלא רק בשעת הליכה]
  7. לא יקח הפועל בידו יותר על אכילתו

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות שכירות / מכון ממרא

תוספות ותגובות