הלכות שמיטה ויובל

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות שמיטה ויובל

 

מצוות וטעמים

 1. מצוות שביתת הארץ - לבטל עבודת הארץ בשנה השביעית
 2. מצוות שמיטת קרקעות - להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה השביעית
 3. מצוות קידוש שנת יובל
 4. מצוות תקיעת שופר ביום הכיפורים של יובל, לשחרור הקרקעות והעבדים
 5. מצוות השבת הקרקע לבעליה ביובל
 6. מצוות פדיון בתי ערי חומה עד השלמת שנה
 7. מצוות ספירת שבע שבתות שנים
 8. שישמיט כל הלוואותיו בשביעית
 9. לא ינחל שבט לוי בארץ ישראל
 10. לא יקח שבט לוי חלק בביזה
 11. מצוות ישראל לתת ערים ללוויים לשבת בהן וכן להיות מקלט לרוצח בשגגה
 12. לא נעבוד האדמה בשנה השביעית
 13. לא נעשה עבודה בשנה השביעית גם באילנות
 14. לא נקצור ספיחים בשנה השביעית
 15. לא נאסוף פירות האילן בשביעית כדרך כל שנה
 16. לא נעבוד הארץ בשנת היובל
 17. לא נקצור ספיחי תבואות של שנת היובל
 18. לא נאסוף פירות האילנות בשנת היובל כדרך שאוספים אותן בשאר השנים
 19. לא למכור שדה בארץ ישראל לצמיתות
 20. לא לשנות ממגרשי הלוויים
 21. שלא לתבוע חוב שעברה עליו שביעית
 22. לא ימנע מלהלוות קודם שמיטה

מאמרים, דיונים וקישורים

 1. הלכות שמיטה ויובל / מכון ממרא

תוספות ותגובות