הלכות שחיטה

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות שחיטה

 

מצוות וטעמים

  1. לא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד
  2. לשחוט בהמה וחיה ועוף כראוי
  3. מצוות כיסוי הדם
  4. לשלח האם אם לקחה על הבנים
  5. לא לקחת אם על הבנים

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות שחיטה / מכון ממרא

תוספות ותגובות