הלכות כלי המקדש

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות כלי המקדש

 

מצוות וטעמים

 1. מצוות עבודת הלוויים במקדש
 2. מצוות קידוש זרע אהרון
 3. מצוות לבישת בגדי כוהנים
 4. מצוות משא הארון בכתף
 5. מצוות משיחת כהן גדול ומלכי בית דוד בשמן המשחה
 6. שתהיינה המשמרות שוות ברגלים
 7. מצוות תקיעת חצוצרות במקדש (בזמן ההקרבה)
 8. לא יתעסקו הכוהנים בעבודת הלוויים
 9. לא יתעסקו הלויים בעבודת הכוהנים
 10. לא להקטיר ולהקריב במזבח הזהב שבהיכל כי אם קטורת שבכל יום
 11. לא לעשות במתכונת שמן המשחה
 12. לא יסוך זר בשמן המשחה שעשה משה אלא כהנים בלבד
 13. לא לעשות במתכונת הקטורת
 14. לא להוציא בדי הארון ממנו
 15. לא יזח (יוסר) החושן מעל האפוד
 16. לא לקרוע המעיל של הכוהנים

מאמרים, דיונים וקישורים

 1. הלכות כלי המקדש / מכון ממרא

תוספות ותגובות