הלכות מעשר שני ונטע רבעי

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות מעשר שני ונטע רבעי

 

מצוות וטעמים

  1. להפריש מעשר שני
  2. להתוודות ווידוי מעשר
  3. לאכול נטע רבעי (פרי העץ בשנה הרביעית לנטיעתו) בירושלים
  4. לא לאכול מעשר שני של דגן חוץ לירושלים
  5. לא לאכול מעשר שני של תירוש חוץ לירושלים
  6. לא לאכול מעשר שני של יצהר חוץ לירושלים
  7. לא לאכול מעשר שני בטומאה
  8. לא לאכול מעשר שני באנינות (באבלות)
  9. לא להוציא דמי מעשר שני אלא באכילה ושתיה

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות מעשר שני ונטע רבעי / מכון ממרא

תוספות ותגובות