הלכות משכב ומושב

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות משכב ומושב

 

מצוות וטעמים

  1. מצוות טומאת נידה שמטמאה אחרים
  2. מצוות טומאת זבה

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות משכב ומושב / מכון ממרא

תוספות ותגובות