הלכות מכירה

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות מכירה

 

מצוות וטעמים

  1. מצוות עשיית דין בין לקוח ומוכר
  2. לא להונות במקח וממכר
  3. לא להונות (לצער) אחד מישראל בדברים
  4. לא להונות (לצער) את הגר בדברים
  5. לא להונות הגר בממון

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות מכירה / מכון ממרא

תוספות ותגובות