הלכות מלכים ומלחמות

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות מלכים ומלחמות

 

מצוות וטעמים

 1. לא לשכון בארץ מצרים
 2. לא להחיות נשמה משבעה עממין
 3. לא לדרוש שלומם (של עמון ומואב) במלחמה
 4. לא להשחית אילני מאכל
 5. לא לערוץ ולפחד ממלחמה
 6. לא לשכוח מה שעשה לנו עמלק
 7. למנות מלך מישראל
 8. להחרים שבעה עממין
 9. למחות זרעו של עמלק מן העולם
 10. לזכור מה שעשה לנו עמלק
 11. לשלוח שלום לערים שצרים עליהן
 12. למשוח כוהן למלחמה, שידבר אל העם דברי חיזוק, וישלח לביתם את הפטורים ממלחמה
 13. להתקין מקום להפנות בו במחנה המלחמה
 14. להתקין יתד לחפור בו במחנה המלחמה
 15. שישמח החתן עם אשתו שנה אחת
 16. לדון דין יפת תואר ככתוב בתורה
 17. לא למכור יפת תואר
 18. לא להעביד יפת תואר אחר שבעלה
 19. לא יצא החתן מביתו כל השנה אפילו לצורכי ציבור (וכן הבונה בית וחנכו, והנוטע כרם וחיללו)
 20. לא להקים עלינו מלך נוכרי
 21. לא ירבה המלך סוסים
 22. לא ירבה המלך נשים
 23. לא ירבה המלך כסף וזהב

מאמרים, דיונים וקישורים

 1. הלכות מלכים ומלחמות / מכון ממרא

תוספות ותגובות