הלכות מלוה ולוה

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות מלוה ולוה

 

מצוות וטעמים

 1. לנגוש את הנוכרי עובד עבודה זרה
 2. לא נתבע חוב מעני בעת שנודע שאינו יכול לפרוע
 3. מצוות הלוואה לעני
 4. להלוות לנכרי בריבית
 5. להחזיר המשכון לבעלים בעת שצריך לו
 6. לא להלוות בריבית לישראל
 7. לא יתן הלווה ריבית לישראל
 8. לא ניתן יד בין לווה למלווה בריבית
 9. לא למנוע המשכון מבעליו העני
 10. לא למשכן בגד אלמנה
 11. לא ימשכן בעל-חוב בחובו כלים שעושים בהם אוכל נפש
 12. לא למשכן בעל חוב בזרוע

מאמרים, דיונים וקישורים

 1. הלכות מלוה ולוה / מכון ממרא

תוספות ותגובות