הלכות נערה בתולה

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות נערה בתולה

 

מצוות וטעמים

  1. שישא האונס את אנוסתו
  2. שתשב אשת המוציא שם רע תחתיו ולו תהיה לאישה
  3. מצוות בית דין לדון בדין מפתה
  4. שישא המפתה את המפותה
  5. לא יגרש האונס את אנוסתו, כל ימיו
  6. שלא יגרש המוציא שם רע את אשתו כל ימיו

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות נערה בתולה / מכון ממרא

תוספות ותגובות