הלכות נזירות

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות נזירות

 

מצוות וטעמים

 1. מצוות גידול שער בנזיר
 2. מצוות גילוח הנזיר והבאת קורבנותיו
 3. לא ישתה הנזיר יין או כל מיני שיכר
 4. לא יאכל הנזיר ענבים לחים
 5. לא יאכל הנזיר צימוקים
 6. לא יאכל הנזיר גרעיני הענבים
 7. לא יאכל הנזיר קליפת הענבים
 8. לא יטמא הנזיר במת ובשאר טומאות
 9. לא ייכנס הנזיר לאוהל המת
 10. לא יגלח הנזיר שערו

מאמרים, דיונים וקישורים

 1. הלכות נזירות / מכון ממרא

תוספות ותגובות