הלכות פסולי המקודשים

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות פסולי המקודשים

 

מצוות וטעמים

  1. מצוות שריפת בשר קודש שנטמא
  2. מצוות שריפת הנותר בקדשים
  3. לא להותיר מבשר קורבן התודה
  4. לא יאכל טמא מן הקודשים
  5. לא לאכול בשר קדשים שנטמאו
  6. לא לאכול נותר
  7. לא לאכול פיגול
  8. לא לאכול קדשים שנפסלו

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות פסולי המקודשים / מכון ממרא

תוספות ותגובות