הלכות קרבן פסח

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות קרבן פסח

 

מצוות וטעמים

 1. מצוות שחיטת הפסח
 2. מצוות אכילת בשר הפסח
 3. מצוות פסח שני ב-י"ד באייר
 4. מצוות פסח שני שיאכל על מצות ומרורים
 5. לא נשחט שה הפסח בארבעה עשר בניסן בעוד שיהיה חמץ ברשותנו עד שנוציאו
 6. לא להניח אמורי הפסח להיפסל בלינה
 7. לא להותיר מבשר הפסח
 8. לא להותיר כלום מבשר הפסח השני למחרתו
 9. לא להותיר מקורבן החגיגה שמביאים עם קרבן הפסח עד יום שלישי
 10. לא לשבור עצם מן הפסח
 11. לא לשבור עצם מעצמות פסח שני
 12. לא להוציא בשר הפסח חוצה
 13. לא לאכול הפסח נא ומבושל
 14. לא נאכיל מן הפסח לתושב ולשכיר
 15. לא יאכל ערל מן הפסח
 16. לא נאכיל מן הפסח לישראל משומד

מאמרים, דיונים וקישורים

 1. הלכות קרבן פסח / מכון ממרא

תוספות ותגובות