הלכות רוצח ושמירת הנפש

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות רוצח ושמירת הנפש

 

מצוות וטעמים

 1. לא להכשיל תם או עיוור בדרך
 2. לערוף ראש העגלה בנחל כשנמצא הרוג ולא יודעים מי הכהו
 3. להפריש ערי מקלט
 4. לעשות מעקה לגגו
 5. לפרוק המשא מבהמתו של חברו שנפלה
 6. לא להניח בהמת חברו נופלת תחת משאה אלא נעזור לה
 7. לטעון המשא שנפל מבהמתו של חברו
 8. מצוות בית דין לשלוח מכה-נפש בשגגה מעירו ולהושיבו בערי מקלט
 9. להציל הנרדף בנפשו של הרודף
 10. לא להרוג נקי
 11. לא להרוג מחוייב קודם שיעמוד בדין
 12. לא לחוס על הרודף
 13. לא נקח כופר ממחוייב גלות לפטרו מן הגלות
 14. לא נקח כופר להציל ממוות הרוצח
 15. לא לעמוד על דם רעים
 16. לא להניח מכשול
 17. לא לעבוד ולזרוע בקרקע שערפו בה את העגלה

מאמרים, דיונים וקישורים

 1. הלכות רוצח ושמירת הנפש / מכון ממרא

תוספות ותגובות