הלכות סנהדרין

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות סנהדרין

 

מצוות וטעמים

 1. לא להלין התלוי, וכן כל המתים
 2. מצוות הטייה אחרי רבים
 3. למנות שופטים ושוטרים
 4. מצווה שישפוט בצדק
 5. להכות את מי שהתחייב מלקות בבית-דין
 6. מצוות בית דין להרוג בסייף המחוייב
 7. מצוות בית דין להרוג בחנק המחוייב
 8. מצווה שישרפו מי שיתחייב בשריפה
 9. לסקול המחוייב בבית דין
 10. לתלות המחוייב לתלות
 11. לקבור את התלוי ביום תלייתו, וכן כל המתים
 12. לא לעשות עוול במשפט
 13. לא לקחת שוחד
 14. לא לכבד גדול בדין
 15. לא יירא הדיין בדין
 16. לא לרחם על עני בדין
 17. לא להטות משפט רשע
 18. לא לחוס על החובל
 19. לא לחוס על הרוצח
 20. לא להטות משפט גר
 21. לא להטות משפט יתום
 22. לא למנות דיין שאינו יודע בדיני תורה
 23. לא לחתוך הדין באומד הדעת כי אם בעדים
 24. לא לשמוע טענת בעל דין שלא בפני בעל דינו
 25. לא לנטות אחרי רבים בדיני נפשות כשתהיה התוספת איש אחד בלבד לרעות
 26. לא לפסוק בדיני נפשות לפי דעה של מישהו אחר; לא ילמד חובה מי שלמד זכות תחילה בדיני נפשות
 27. לא לענוש האנוס בחטא
 28. לא להוסיף להכות החוטא יותר ממה שהתחייב בבית-דין
 29. לא להחיות מכשפה
 30. לא לקלל את הדיין
 31. לא לקלל הנשיא
 32. שלא לקלל אחד מישראל בין איש ובין אישה

מאמרים, דיונים וקישורים

 1. הלכות סנהדרין / מכון ממרא

תוספות ותגובות