הלכות סוטה

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות סוטה

 

מצוות וטעמים

  1. לא ליתן שמן בקורבן סוטה
  2. לא לשים לבונה בקורבן סוטה
  3. מצוות סוטה שיביאנה הבעל אל הכוהן שיעשה לה כמשפט הכתוב

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות סוטה / מכון ממרא

תוספות ותגובות