הלכות תמידין ומוספים

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות תמידין ומוספים

 

מצוות וטעמים

  1. מצוות עריכת נרות המקדש
  2. מצוות סידור לחם הפנים ולבונה
  3. מצוות הקטרת קטורת
  4. מצוות הדלקת אש מעל המזבח
  5. מצוות הרמת הדשן
  6. מצוות תמידין בכל יום
  7. מצוות קורבן מוסף של שבת
  8. מצוות קורבן מוסף בכל חודש וחודש
  9. מצוות קורבן מוסף כל שבעת ימי הפסח
  10. מצוות קורבן מוסף ביום חג השבועות
  11. מצוות קורבן מנחה חדשה מן החיטים ביום עצרת
  12. מצוות קורבן מוסף ביום ראש השנה
  13. מצוות קורבן מוסף של יום הכיפורים
  14. מצוות קורבן מוסף בכל יום משבעת ימי הסוכות
  15. מצוות קורבן מוסף ביום שמיני של סוכות הנקרא שמיני עצרת
  16. לא לכבות אש מעל המזבח
  17. מצוות ספירת העומר
  18. מצוות קורבן העומר של שעורים

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות תמידין ומוספים / מכון ממרא

תוספות ותגובות