הלכות תרומות

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות תרומות

 

מצוות וטעמים

  1. להפריש תרומה גדולה לכוהן
  2. מצוות הלוויים לתת מעשר מן המעשר לכהנים
  3. לא יאכל שום זר תרומה
  4. לא יאכל תושב כהן ושכיר תרומה
  5. לא יאכל ערל תרומה
  6. לא יאכל כוהן טמא תרומה
  7. לא תאכל חללה מן הקודש
  8. לא להקדים חוקי התבואות

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות תרומות / מכון ממרא

תוספות ותגובות