הלכות חמץ ומצה

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות חמץ ומצה

 

מצוות וטעמים

  1. מצוות השבתת החמץ
  2. מצוות סיפור יציאת מצרים
  3. מצוות אכילת מצה
  4. לא לאכול חמץ בפסח והן חמישה מיני דגן
  5. לא לאכול מכל דבר שיש בו חמץ
  6. לא לאכול חמץ בערב פסח אחר חצות
  7. לא יראה לנו חמץ בפסח
  8. לא יימצא חמץ ברשותנו בפסח

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות חמץ ומצה / מכון ממרא

תוספות ותגובות