הלכות ייבום וחליצה

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות ייבום וחליצה

 

מצוות וטעמים

  1. מצוות ייבום
  2. מצוות חליצה
  3. לא תנשא היבמה לאחר עד שתחלץ

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות ייבום וחליצה / מכון ממרא

תוספות ותגובות