ספר זמנים

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: ספר זמנים

 
 1. הלכות שבת
  מצוות שביתת השבת מצוות קידוש שבת בדברים
  לא לעשות מלאכה בשבת לא נלך בשבת חוץ לתחום
  לא לבער אש בשבת / לא יעשו בית דין משפט מוות בשבת
 2. הלכות עירובין
 3. הלכות שביתת עשור
  מצוות תענית ביום עשירי בתשרי מצוות שביתה ממלאכה ביום הכיפורים
  לא לאכול ולשתות ביום הכיפורים לא לעשות מלאכה ביום הכיפורים
 4. הלכות יום טוב
  מצוות שביתה בשביעי של פסח מצוות שביתה ביום ראשון של פסח
  מצוות שביתה ממלאכה ביום עצרת מצוות שביתה ביום ראש השנה
  מצוות שביתה ממלאכה ביום ראשון של חג הסוכות מצוות שביתה ממלאכה ביום שמיני של סוכות
  לא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח לא לעשות מלאכה ביום שביעי של פסח
  לא לעשות מלאכה ביום חג השבועות לא לעשות מלאכה ביום ראשון בתשרי
  לא לעשות מלאכה ביום ראשון של חג הסוכות לא לעשות מלאכה ביום שמיני עצרת
 5. הלכות חמץ ומצה
  מצוות השבתת החמץ מצוות סיפור יציאת מצרים
  מצוות אכילת מצה לא לאכול חמץ בפסח והן חמישה מיני דגן
  לא לאכול מכל דבר שיש בו חמץ לא לאכול חמץ בערב פסח אחר חצות
  לא יראה לנו חמץ בפסח לא יימצא חמץ ברשותנו בפסח
 6. הלכות לולב
  מצוות נטילת לולב
 7. הלכות סוכה
  מצוות ישיבה בסוכה
 8. הלכות שופר
  מצוות שופר בראש השנה
 9. הלכות שקלים
  מצוות נתינת מחצית השקל בשנה
 10. הלכות קידוש החודש
  מצוות קידוש החודש ועיבור השנה
 11. הלכות תעניות
  מצוות תקיעת חצוצרות במלחמה ובכל צרה

תוספות ותגובות