ספר קרבנות

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: ספר קרבנות

 
 1. הלכות קרבן פסח
  מצוות שחיטת הפסח מצוות אכילת בשר הפסח
  מצוות פסח שני ב-י"ד באייר מצוות פסח שני שיאכל על מצות ומרורים
  לא נשחט שה הפסח בארבעה עשר בניסן בעוד שיהיה חמץ ברשותנו עד שנוציאו לא להניח אמורי הפסח להיפסל בלינה
  לא להותיר מבשר הפסח לא להותיר כלום מבשר הפסח השני למחרתו
  לא להותיר מקורבן החגיגה שמביאים עם קרבן הפסח עד יום שלישי לא לשבור עצם מן הפסח
  לא לשבור עצם מעצמות פסח שני לא להוציא בשר הפסח חוצה
  לא לאכול הפסח נא ומבושל לא נאכיל מן הפסח לתושב ולשכיר
  לא יאכל ערל מן הפסח לא נאכיל מן הפסח לישראל משומד
 2. הלכות חגיגה
  להקהיל כל ישראל בחג הסוכות מצוות חגיגה ברגלים
  להיראות בבית הבחירה ברגלים לשמוח ברגלים, יחד עם המשפחה, העבדים והבודדים
  לא להיראות בבית הבחירה ברגלים בלא קורבן לא לעזוב הלוי מליתן לו מתנותיו ברגלים
 3. הלכות בכורות
  מצוות מעשר בהמה טהורה כל שנה מצוות קידוש בכורות - בהמה טהורה וחמור
  לא לפדות בכור בהמה טהורה לא למכור מעשר בהמה אלא יאכל בירושלים
  לא לאכול בכור תמים חוץ לירושלים
 4. הלכות שגגות
  מצוות קורבן בית דין אם טעו והורו שלא כהלכה מצוות קורבן חטאת ליחיד ששגג במצוות לא תעשה שחייבים עליה כרת
  מצוות אשם וודאי מצוות קורבן עולה ויורד
  מצוות קורבן אשם תלוי מי שנסתפק לו אם חטא
 5. הלכות מחוסרי כפרה
  מצוות קורבן זב כשיתרפא מזובו מצוות קורבן זבה כשתתרפא מזובה
  מצוות קורבן יולדת מצוות קורבן מצורע כשיתרפא מצרעתו
  מצוות טומאת זב להיות טמא ומטמא
 6. הלכות תמורה
  מצוות הממיר בהמת קורבן בבהמה אחרת שתהיינה שתיהן קודש לא להמיר הקדשים
  לא לשנות הקודשים מקורבן לקורבן

תוספות ותגובות