להצדיק את משפט ה', לדעת שכל מה שה' עושה לנו הוא מתוך אהבה

קוד: צידוק הדין

סוג: מצוות_ארוע

מאת:

אל: