כלי המקדש

קוד: כלי קודש

סוג: מצוות_עצם

מאת:

אל: