לחם קודש - מנחה

קוד: לחם קודש

סוג: מצוות_עצם

מאת:

אל: