דיני נפשות = משפטים שבהם העונש המירבי הוא מוות

קוד: דין נפשות

סוג: מצוות_ארוע

מאת:

אל: