בני-אדם בעלי מום

קוד: מום אדם

סוג: מצוות_ארוע

מאת:

אל: