עונש מלקות

קוד: עונש מלקות

סוג: מצוות_אדם

מאת:

אל: