התגודדות = פציעת הגוף, או יצירת גדודים מפולגים בעם