תת-נושאים - קבוצה א

 1. בין ה' לבין האדם
  מחשבות כלפי ה' רגשות כלפי ה'
  בטחון בה' הודיה לה'
  דיבור על ה' תפילה אל ה'
  כבוד ה' נבואה
  תשובה אל ה' מתנות לה'
  מקדש
 2. תורת ה' - לימוד וכתיבה
  מצוות ללא עיוותים עיסוק בתורה
  מזוזה ספר תורה
  תפילין
 3. ערך החיים
  שמירה על החיים שלום ומלחמה
  ערי מקלט עונש מוות
  עגלה ערופה
 4. חופש משעבוד
  גניבת נפש עבד עברי
  אמה עבריה שחרור עבדים
  עבד נכרי
 5. זכר ליציאת מצרים
  בכורות גרים
  עבד עברי חג פסח
 6. חגים, זמנים ומועדים מקודשים
  תאריכים שבת
  חג פסח 3 רגלים
  תבואה חדשה פסח שני
  חג שבועות ראש השנה
  יום כיפור חג סוכות
  שביעית יובל
  זבחי מועדים
 7. האדם - גופו, בגדיו, כליו וביתו
  גוף האדם שיער האדם
  בגדי האדם בית האדם
 8. יחסי ממון ורכוש בין אדם לחבירו
  הלוואות עסקים כשרים
  עושק גניבה
  אבידה עזרה לזולת בעבודה
  עזרה לבהמה בעבודה נזקים לרכוש
  קרקעות מתנות לה'
  מתנות עניים מתנות כהנים
 9. היחס לחלשים בחברה
  הלואה לעניים מתנות עניים
  היחס לעניים גרים
  עזרה לזולת בעבודה עזרה לבהמה בעבודה
  משפחות שכולות לויים
 10. בין איש לאישה
  פריה ורביה יחסי מין
  טקס החתונה חיי נישואין
  נישואין אסורים ייבום וחליצה
  אמה עבריה בגדי איש ואשה
 11. אכילה ומאכלים אסורים ומותרים
  אכילת צמחים אכילת מזון מן החי
  בשר וחלב מצה וחמץ
  אכילת תרומה אכילה לפני ה'
  אכילת זבחים אכילה בזמן העבודה
 12. טהרה וטומאה
  טהרת הגבר טהרת האישה
  טהרת הכהן טומאת מת וטהרתו
  צרעת התנזרות מטומאה
  זבחי טהרה זבחים שנטמאו

תוספות ותגובות