שמירה על בית המקדש

קוד: שמירת המקדש

סוג: מצוות_מקום

מאת:

אל: