המצוה למנות מלך שמתאים לרצון ה'

קוד: מינוי מלך

סוג: מצוות_רצון

מאת:

אל: