זכירת ההסטוריה הלאומית

קוד: ערך הזיכרון

סוג: מצוות_ערך

מאת:

אל: